EAB i isländskt projekt

Tyskbaserade EAB New Energy är intresserade av en vindkraftpark på Island. Företaget har tecknat en avsiktsförklaring med kommunen i Norðurþing.

EAB New Energy har signerat en avsiktsförklaring med kommunen i Norðurþing, med målet om att installera en vindkraftpark i närheten av Húsavík. Samarbetet ska ha diskuterats i ett möte förra veckan.

Avsiktsförklaringen som tecknades mellan de två olika parterna ska vara ett tecken på att samarbetet nu är officiellt, och att projektet nu ingår i en formell process. Nästa steg kommer att vara att säkra markyta för att kunna genomföra tester och ytterligare undersökningar av vindförhållandena på platsen.

De lokala myndigheterna ska vara positiva till projektet.

Källa: www.icelandreview.com