Första vindkraftprojekten i bosniska regionen

Det första vindkraftsprojekten är nu godkända för start i den bosniska regionen, av regeringen. Projektet är utformat för att diversifiera energikällorna i området.

Regeringen i Bosniens bosniska-kroatiska federation gav sitt godkännande till tre företag att börja bygga vindkraftparker med sammanlagd kapacitet på 138 megawatt. De är de första projekten om sådan förnybar energi i Balkan.

Projekten om Bosniens första vindkraft ska vara utformade för att diversifiera energikällorna och minska utsläppen av växthusgaser. Bosnien genererar 40 procent av sin el från vattenkraft och resten från koleldade kraftverk.

En stark export

Till skillnad från andra Balkan länder som är beroende av import för att täcka en stor del av sin efterfrågan, ska Bosnien ha en väldigt stark export.

Tysklands statliga utvecklingsbank KFW ska redan ha godkänt ett lån på 606 miljoner kronor (65 miljoner euro) till projektet, medan resten av medlen kommer att säkras genom statliga drivmedel.

Lokaliserade i sydöstra Bosnien

De återstående två byggloven har utfärdats till de lokala utvecklarna Koncig och FL Wind. Koncig ska ha planerat vindkraftparken Debelo Brdo, som förväntas ha en kapacitet på 54 megawatt, medan FL Winds vindkraftpark Jelovaca ska ha en planerad kapacitet på 36 megawatt.

Projekten är båda lokaliserade i sydöstra Bosnien och förväntas kosta omkring 774 miljoner kronor (83 miljoner euro), respektive 242 miljoner kronor (26 miljoner euro).

Källa: www.reuters.com