Vindkraft i Furuby

Företagen Furukraft och HS kraft får grönt ljus för bygge av en vindkraftpark i Furuby.

Försvaret har nu gett grönt ljus för vindkraftsbygge i Furuby, öster om Växjö. De har tittat närmare på planerna från företagen Furukraft och HS kraft om bygge av en vindkraftpark.

Efter en närmare bedömning hittas inga invändningar av Försvarsmakten, och de ger godkänt för bygget av de tio nya vindkraftverken.

Totalhöjden beräknas till 220 meter.

Källa: Sveriges Radio