Dongfang levererar till Sverige

Företaget Dongfang Electric har levererat fyra stycken vindkraftsturbiner till Skellefteå i Sverige, då de sedan ska bli installerade i vindkraftsparken Blaiken i norr.

Dongfang Electric har levererat fyra stycken av sina 2,5 megawatts vindkraftsturbiner till vindkraftparken Blaiken i norr.

I juni 2014 undertecknade Dongfang kontraktet om 600 miljoner kronor (66 miljoner euro).

I den tredje fasen av Blaikenprojektet planeras det att använda 30 stycken av Dongfangs 2,5 megawatts turbiner.

Företagets 2,5 megawatts turbiner kommer med ett integrerat avisningssystem som har utvecklats självständigt av Dongfang för att hantera projektets kalla förhållanden.

Källa: www.windpowermonthly.com