Tre nya vindkraftverk i Kumla

KumBro Vind bygger tre stycken nya vindkraftverk i Kumla kommun i Ekeby. Vindkraftverken förväntas leverera hushållsström till 3 000 hushåll.

Tre nya vindkraftverk ska byggas i Ekeby i Kumla kommun av KumBro Vind. Bygget startade den 5 mars. Kraftverken beräknas vara klara att tas i drift i november 2015. Vindkraftverken är lokaliserade utmed E20, söder om Örebro.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

De ska leverera cirka 15 gigawattimmar per år, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsström i 3 000 hushåll.

– Detta projekt är ett led i Örebro och Kumla kommuners satsning på klimatneutral elproduktion, säger Per-Erik Andersson, ordförande i styrelsen för KumBro Vind AB, i ett pressmeddelande.

Senvion levererade de tre vindkraftverken. Vindkraftverken är av typ MM100 med en navhöjd på 100 meter. De kommer tillsammans att ha en installerad effekt om 6 megawatt.