Klimatkammare mäter kustförhållanden

Force Technology och Lorc samarbetar nu för att upprätta en så kallad klimatkammare. Det är tänkt att kammaren ska bli utsatt för komponenter i olika klimatförhållanden för att mäta och testa bland annat kylsystem.

I samarbete med Force Technology kommer Lorc upprätta en klimatkammare för exponering av strukturer och komponenter i varierande klimatförhållanden, främst låga och höga temperaturer, temperaturcykler och korrosiva (frätande) miljöer.

Möta industrins behov av testning

Kammaren är tänkt att möta industrins behov för testning av stora komponenter för kustverksamheter. Klimatkammaren har nu beställts och öppnandet av testcentret väntas i slutet av 2015.

Den enda i norra Europa

Klimatkammaren förbereds för testning av stora komponenter som mäter 14 x 8 x 8 meter. Den ska vara när den är klar, den enda kommersiellt tillgängliga kammaren i norra Europa med kombinationen av temperatur, fuktighet och frätande miljö.

Målet är att använda klimatkammaren för testning av kylsystem, transformatorer, hydraulsystem, generatorer, växlar med mera. Dess temperaturområden kommer att gå från minus 38 till plus 60 Celsius, fuktigheten från 10 till 100 procent, relativ fuktighet. För att simulera en kustliknande miljö kommer bland annat saltstänk användas.

Källa: www.sunwindenergy.com