Finsk vindpark använder fågelradar

Det finska företaget Suomen Hyotytuuli Oy vill använda sig av en speciell fågelradar vid sin planerade vindkraftpark Tahkoluoto för att undvika att kollidera med fåglar.

Finska Suomen Hyotytuuli Oy’s vindkraftpark Tahkoluoto på 11 vindkraftturbiner kommer att använda sig av en speciell fågelradar för att undersöka nya sätt att undvika fåglar, eller eventuellt att vindkraftverken stannar när fåglar närmar sig.

Radarsystemet kommer, enligt företaget, att kosta ungefär 4 miljoner kronor (500 000 euro). Det kommer att spåra fågelflygmönster och eventuella förändringar i dem. Forskningsprojektet planeras att fortsätta under hela Tahkoluoto livsspann.

Kan sätta ny standard för vindkraftsutvecklingStatens tekniska forskningscentral, inhemska företaget Pöyry och Pori enheten från Tammerfors tekniska universitet samarbetar i initiativet. Fågelforskningsprojektet skulle kunna sätta en ny standard för framtida vindkraftsutveckling i Finland, menar vindkraftföretaget Suomen Hyötytuuli.

Planen är att installera 10 eller 11 turbiner i Tahkoluoto, i Östersjön, var och en med en kapacitet på 3 megawatt till 5 megawatt. Poris kust- och deltaområde ska vara ett av Finlands nyckelområden för flyttfåglar.

Källa: www.renewables.seenews.com