Nej till vindpark i Östersjön

Eon Wind Sweden AB ansökte om tillstånd för att bygga en vindpark om 300 vindkraftverk i Östersjön, på Södra Midsjöbanken. Havs och Vattenmyndigheten beviljar inte tillståndet då området är viktigt för Östersjöns utrotningshotade tumlare.

Havs och Vattenmyndigheten säger nej till bygget av en vindkraftpark om 300 vindkraftverk, en ansökan från Eon Wind Sweden AB. Anledningen är att området, Södra Midsjöbanken, är speciellt då det är viktigt för Östersjöns utrotningshotade tumlare.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

– Vi anser att tillstånd inte kan beviljas på befintligt underlag eftersom nya och viktiga uppgifter tillkommit sedan ansökan skickades in. Nya data visar att området är ett särskilt viktigt område för Östersjöns utrotningshotade tumlare, det är här de samlas under sommarmånaderna när de parar sig och föder upp sina kalvar, säger Björn Sjöberg, i ett pressmeddelande.

Fortfarande en risk med installation av vindkraftverk

För att bygget ska beviljas vill Havs och Vattenmyndigheten att Eon Wind utför en fördjupad riskanalys eller på något annat sätt kan bevisa att bygget av den nya vindkraftparken inte kommer att påverka Östersjötumlarna negativt. I nuläget ser Havs och Vattenmyndigheten fortfarande en risk med bottenundersökningarna och själva installeringen av vindkraftverken.

– Generellt så anser vi att utbyggnaden av vindkraft är viktig ur miljösynpunkt och bör främjas. Men det måste ske så att det inte hotar höga naturvärden. I det här fallet handlar det om anpassa vindkraftsprojektet för att skydda tumlarna i området, säger Björn Sjöberg, chef avdelningen för havs- och vattenförvaltning på Hav och Vattenmyndigheten, i ett pressmeddelande.