Miljardprojekt invigs i England

SSE inviger nu vindkraftparken i Keadby i England, deras största vindkraftpark hittills. Projektet kostade över en miljard kronor (98 miljoner pund).

SSE inviger nu sin största landbaserade vindkraftpark hittills i Keadby, England. Projektet omfattade över en miljard kronor (98 miljoner pund), och består av 34 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 68 megawatt.

Bidragit med 723 jobbtillfällen

Sedan konstruktionen började, år 2011, har vindkraftparken bidragit med över 550 miljoner kronor (43 miljoner pund) till den brittiska ekonomin, och bidragit med 723 jobbtillfällen. För att kunna slutföra projektet byggdes en bro för 64 miljoner kronor (5 miljoner pund) så att majoriteten av byggarbetarna och trafiken kunde kringgå närliggande byar.

SSE kommer bidra med olika fonder för samhället

Som ännu ett sätt att säkra att fler lokala projekt kommer kunna komma igång, kommer SSE att bidra med 108 miljoner (8,5 miljoner pund). SSE kommer även att bidra med ytterligare 4 miljoner kronor (340 000 pund), för samhället.

Keadby Wind Farm Community fonden kommer att vara öppen för samhällsgrupper i vindkraftområdet, och den nya SSE North Lincolnshire Community Development fonden är nu öppen för grupper i hela regionen. Medlen kommer att gälla för den 25-åriga projekttiden.

Källa: www.sunwindenergy.com