Längre blad och nya material påverkar marknaden

Enligt en rapport från Navigant Research ska längre turbinblad och nya material ha en dramatisk påverkan på den globala vindkraftmarknaden.

Enligt en rapport från Navigant Research ska nya material och längre vindturbinblad ha en dramatisk effekt på den globala vindkraftsmarknaden. En snabb utveckling beror på en ökning av nya innovationer och enklare tillverkningsprocedurer.  

Utvecklad tillverkningsindustri

Eftersom vindkrafttillverkningsindustrin har utvecklats och mognat, har bladen blivit ett starkt område av strategiska produktinnovation, menar Navigant Research. Turbinsutvecklare gör stora kapitalintensiva investeringar i förändringar i bladutformning, vilka material används, tillverkningsprocesser bakom dem, och vilka företag de kommer från.

Jesse Broehl, senior analytiker på Navigant Research nämner i ett uttalande att det här är en tid av hög kreativ ”jäsning” i vindkraftsindustrin. Långa tillverkningsprocesser utvecklas, med återverkningar längs hela värdekedjan - från material, bladleverantörer och turbintillverkare själva.

Ökning av havsbaserad vindkraft

Dessa förändringar är särskilt anmärkningsvärda på den kustbasrede marknaden, enligt rapporten. Innovation i design och materialvetenskap har lett till utvecklingen av högteknologiska blad över 80 meter långa. Resultatet har även lett till en ökning av bland annat havsbaserad vindkraft.

Källa: www.businesswire.com