Nordex: Största vinsten sedan 2008

Nordex har sin största vinst sedan år 2008, efter att försäljningen ökade på samtliga regioner.

Nordexs vinst ökade till cirka 360 miljoner kronor (39 miljoner euro) från förra året, då försäljningen i Europa, Afrika, Asien och USA ökade med 21 procent, till en summa på cirka 16 miljarder kronor (1,73 miljarder euro.)

Starka möjligheter för Nordex

Koncernchefen Jurgen Zeschky, nämner i ett uttalande att det just nu finns det mycket starka momentum på deras marknad i allmänhet och för Nordex Group i synnerhet. De kommer nu att överväga mer i detalj i vilken utsträckning de vill utnyttja de möjligheter som tillväxten har gjort tillgänglig för dem.

I Tyskland, Nordexs hemmamarknad, nådde landbaserad vindkraft rekord på 4,75 gigawatt av installerad kapacitet, nästan dubbelt så mycket som förbundskansler Angela Merkels mål om cirka 2,5 gigawatt per år.

Källa: www.bloomberg.com