Kustbaserad vindkraft störst till 2020

Enligt en rapport från MarketResearch, kommer kustbaserad vindkraft vara det segment på vindkraftsmarknaden som växer mest till 2020.

Enligt rapporten “Offshore Wind Turbines and Foundations – Global Market Size, Market Share, Regulations and Key Country Analysis to 2020”, från MarketResearch, kommer kustbaserad vindkraft vara det segment som växer mest på vindkraftsmarknaden till 2020.

Globala marknader och sju länder

I rapporten analyseras den installerade kapaciteten på kustbaserad vindkraft, elproduktionen, genomsnittliga vindturbinstorlekar, genomsnittliga installationspriser och årliga globala investeringar i sju länder.

Mer än femdubblas

Medan fler länder utnyttjar potentialen av havsbaserad vindkraft, gör forskarna på MarketResearch den slutsatsen att den globala kustbaserade vindkraftsmarknaden väntas öka mer än femdubblats från 7,1 gigawatt 2013 till 39,9 gigawatt 2020, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 28 procent. Rapporten analyserar den globala vindkraftsmarknaden samt de havsbaserade vindkraftsmarknaderna i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Belgien, Kina, Sydkorea och USA.

Den kustbaserade vindkraftsmarknaden väntas bli en av de största marknaderna för förnybar energi under prognosperioden 2014 till 2020. Storbritannien, Tyskland och Kina kommer att vara några av de stora aktörerna i utvecklingen, med ett antal projekt som redan är under planering och konstruktion.

Källa: www.windpowerengineering.com