2,4 gigawatts park utanför England

En vindkraftspark på 2,4 gigawatt utanför Englands kust kan få grönt ljus. Förslaget har godkänts av energisekreteraren Ed Davey, men ett beslut från konsortiet angående finansiering väntas fortfarande.

I konsortiet ingår bland annat Southern Energy, tyska RWE och Norges Statoil and Statkraft. De planerar att bygga projektet i tre stadier. Projektet planeras att lokaliseras 126 kilometer utanför kusten.

Storbritannien har cirka 1200 havsbaserade vindkraftverk, med en total produktionskapacitet på cirka 4 gigawatt, inklusive den största, London Arrays med 175 turbiner på 630 megawatts kapacitet.

Källa: www.businessspectator.com.au