DNV GL utvecklar ny praxis

DNV GL startar ett globalt samarbetsprojekt för att skapa en bättre praxis kring validering av modeller för turbulens.

Med projektet - JIP “Validation of Turbulence Models” syftar DNV GL till att få en bättre förståelse för modeller kring turbulens och på så ätt kunna minimera osäkerheten kring placering av vindkraftsprojekt.

Inom ramen för projektet ska man alltså utveckla riktlinjer efter en praxis för att förbättra noggrannheten på platsspecifika lastbedömningar, vilket ska leda till minskade kostnader.

Data ska samlas in från 30 globala vindkraftsprojekt, med aspekter från landbaserad, havsbaserad och kustbaserad vindkraft.

Deltagarna i projektet omfattar:

Christian Michelsen Research AS

DONG Energy Wind Power

DTU Wind Energy

Gamesa Innovation and Technology

GE Global Research

National Renewable Energy Laboratory

Siemens Wind Power AS

SSE Renewables Developments LTD

Statoil Petroleum AS

Suzlon

TechnoCentre Éolien

Vattenfall AB