ABB tar belgisk miljonorder

ABB tar order värd nästan 300 miljoner kronor (35 miljoner dollar) för att stärka elnät och vindkraft i Belgien, från den belgiska kraftoperatören Elia.

Shuntreaktorer från ABB i Ludvika och högteknologiskt gasisolerade ställverk ska underlätta integreringen av vindkraft och öka nättillförlitligheten.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Öka tillförlitligheten

ABB:s gasisolerade ställverk ska hjälpa till att styra, skydda och isolera elektrisk utrustning och därmed öka tillförlitligheten i Belgiens kraftförsörjning. Shuntreaktorerna från ABB i Ludvika ska göra kraftöverföringen energieffektivare genom att stärka kraftkvaliteten och minska överföringskostnaderna.

Nuvarande räcker inte till

Anledningen till beställningen är att det nuvarande 150 kilovolts elnätet inte längre räcker till för att tillgodose landets och regionens elbehov.

Den ökade kapaciteten ska möjliggöra anslutning och integrering av havsbaserad vindkraft i det inhemska elnätet samt stödja kraftöverföringen genom en högspänningslänk på havsbotten mellan Storbritannien och Belgien.

I ABB:s uppdrag ingår att designa, leverera och driftsätta ett 420 kilovolts gasisolerat ställverk och installera shuntreaktorer i tre ställverk för 380 kilovolt.