Statkraft i samarbete med RWE

Statkraft äger 50 procent av aktierna i RWE:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Storbritannien - Triton Knoll.

Norska Statkraft har förvärvat 50 procent av aktierna i RWE: s Triton Knolls havsbaserade vindkraftsprojekt i Storbritannien.

Kunna förse 800 000 hem med el

Vindkraftsprojektet omfattar 900 megawatt, och är planerat att påbörjas under 2017. Vindkraftsprojektet tros kunna producera nog med el för att kunna driva 800 000 bostäder om året.

Finansiella detaljer kring affären avslöjade inte.

Ekonomiska nedskrivningar

RWE: s dotterbolag inom förnybar energi, Innogy, fick minska ned på sina projekt på Englands östkust i fjol på grund av ekonomiska anledningar. Havsbaserade vindkraftsparker är några av de dyraste förnybara energiprojekten eftersom de är byggda långt ute till havs.

Källa: www.reuters.com