Fortsatt ökning av vindkraft

Vindkraftsproduktionen väntas att öka från dagens 12 terawattimmar till ungefär 19 terawattimmar till 2018, enligt Svensk Vindenergi. Men samtidigt minskar investeringstakten, och 2015 väntas bli det år med lägst utbyggnad på flera år.

Mindre vindkraft väntas installeras

I fjol installerades 1050 megawatt vindkraft och årsproduktionen ökade från 9,9 terawattimmar under 2013 till 11,5 terawattimmar 2014. I år förväntas dock betydligt mindre vindkraft att installeras, cirka 600 megawatt samtidigt som årsproduktionen förväntas öka till cirka 14 terawattimmar.

Under det fjärde kvartalet 2014 har det beslutats om investeringar i vindkraft omfattande 115 megawatt, vilket är en nedgång jämfört med 221 megawatt tredje kvartalet. Det är också lägre än 159 megawatt som var genomsnittet per kvartal under förra året.

Försiktiga investerare

Anledningen till nedgången kan förklaras av låga priser på både el och certifikat. Men också att investerare blir mer försiktiga innan riksdagen fattat beslut om den stundande kontrollstationen inom elcertifikatsystemet.

– För den fortsatta utvecklingen är det viktigt att beslut om kontrollstationen fattas av riksdagen så snart som möjligt, så att investerarna återfår förtroendet för marknaden och ökar sina investeringar i förnybar energi, säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi, i ett pressmeddelande.