Global tillväxt över 50 gigawatt 2014

Världens vindkraftskapacitet slår rekord på över 50 gigawatt 2014. Aldrig förr har vindkraftskapaciteten varit så hög.  

Tillväxt på 44 procent

Enligt siffror från Global Wind Energy Council (GWEC), installerades 51,477 megawatt 2014, vilket är en tillväxt på 44 procent jämfört med föregående år. Totalt installerades 369,553 megawatt i slutet av 2014.

Kina på topp

Mesta av utvecklingen kom från Kina, där det installerades mer än 23 gigawatt. Europé installerade 12,8 gigawatt, med Tyskland som bidrog med den största ökningen på 5.2 gigawatt, följt av Storbritannien på 1,7 gigawatt.

Minskad produktion på grund av osäker skattereduktion

I USA installerades 4,854 megawatt, varav 1,871 megawatt Kanada och 522 megawatt i Mexiko. I Latinamerika installerades 3,749 megawatt. Brasilien bidrog med 2,472 megawatt, Chile och Uruguay installerade 506 megawatt respektive 405 megawatt.

35,5 gigawatt av nyinstallerad vindkraftskapacitet installerades 2013, nästan 10 gigawatt mindre än året innan. Mycket av minskningen i produktionen berodde på stoppet av skattelättnader i USA, enligt Global Wind Energy Council.

Källa: www.windpowermonthly.com