Vindkraft: en framtida konkurrent

Produktionskostnaderna för vindkraft har minskat över de senaste fem åren, det visar en marknadsrapport från MarketReportsOnline - "The Future Cost of Wind Power”.

Produktionskostnaderna för vindkraft över de senaste fem åren har sjunkit, det visar siffror från marknadsrapporten "The Future Cost of Wind Power”. Snart kommer vindkraftsproduktionen kunna mäta sig med konventionell teknologi.

Stadig ökning Energi från naturgas och kol förblir billigare, men den stadiga ökningen av förnybar energi från både vind och vindkraft leder till att kol- och gaseldade anläggningar minskar sin produktion.

Tekniska framsteg Enligt rapporten, kan vindkraften i slutet av decenniet vara den näst billigaste källan till elektricitet efter naturgas på många marknader. Tillväxten av vindkraft förväntas fortsätta starkt på de större marknaderna i Europa, Asien och Nordamerika. Marknaderna i Latinamerika går framåt långsammare medan vindkraft i Afrika är fortfarande sällsynt.

Vindkraft är en kapitalintensiv energikälla, där de flesta av investeringarna krävs i förskott. Den största kapitalkostnaden är turbinen själv, som kan stå för mellan 40 och 80 procent av den totala kapitalkostnaden för en landbaserad vindkraftsinstallation. Kustbyggen är dyrare på grund av en svårare miljö.

Tekniska framsteg och ökad effektivitet fortsätter får ner kostnaderna för vindkraft på marknaden. Detta får i sin tur turbinpriserna att falla.

Källa: www.onlinetes.com