Nordirland slår vindkraftrekord

I Nordirland toppades ett vindkraftrekord. I januari nådde vindkraftsproduktionen 42 procent av Nordirland energibehov. Siffran har aldrig varit så hög, menar Nordirlands Renewables Industry Group (NIRIG).

Försörjde hälften av alla hem Kapaciteten på 556 megawatt, räckte nästan till att försörja hälften av alla hem i Nordirland, alltså 361 400 hem.

Förra året kom ungefär en femtedel (19,5 procent) av energibehovet från förnybara källor. 18,3 procent kom från vindkraft. NIRIG menar att ökningen i vindkraft är ett tydligt tecken på att Nordirland försöker nå sitt mål med 40 procent el från förnybara källor till 2020.

Tydliga framsteg av industrin Patrick McClughan, ordförande från NIRIG nämnde i ett uttalande att det är tydligt och klart att betydande framsteg görs av industrin för att kunna leverera förnybar energi för Nordirland. 2015 markerar en kritisk period av stora förändringar för deras energimix.

Detta betyder att 628 054 ton koldioxid sparades i Nordirland 2013-14 av ren, förnybar energi.

Framtida planer Patrick McClughan nämnde i ett uttalande att den viktiga ramen för hållbar energi i Nordirland och deras Strategic Energy Framework (SEF), kommer att ses över när de når sina energimål för 2020, och gör då planer för minskade koldioxidutsläpp 2030.

Källa: www.belfasttelegraph.co.uk