Austri Vind och OX2 i samarbete

Austri Vind och OX2 är i samarbete om en vindpark i Norge på 250 megawatt. Ett samarbetsavtal har tecknats. Det handlar om att driftsätta tre vindkraftsprojekt under de kommande åren.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Möjlighet att satsa på större projekt Austri Vind har utvecklat vindkraftsprojekt i kommunerna Engerdal, Trysil, Åmot och Våler i Hedmark, Norge. OX2 har byggt och finansierat ett 30-tal projekt som omfattar kring 800 megawatt vindkraft i Norden.

– Det finns ett stort intresse att investera i större vindkraftsprojekt i Norge, men många projekt har svagheter som exempelvis komplicerade nätanslutningar. Projekten vi nu samarbetar med Austri kring har osedvanligt goda vind- och nätförutsättningar och vi har förhoppningar om att börja bygga cirka 100 megawatt redan i år, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind, i ett pressmeddelande. 

OX2 totalentreprenör Austri Vind kommer fortsätta att ha ansvar för kontakten med tillståndsmyndigheter och projektens lokala intressenter som kommuner, närboende och markägare. OX2 ansvarar för teknisk utformning och finansiering av projekten, samt kommer vara totalentreprenör under byggnationen.

Projekten som ingår i samarbetet är Raskiftet i kommunerna Trysil och Åmot, Kvitvola i Engerdal kommun och Kjølberget i Våler kommun. Samtliga projekt har fått tillstånd från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och slutliga beslut förväntas från Olje- og energidepartementet under 2015.