Jouttikallio vindpark i Lappo invigd

Vid invigningen av Jouttikallio vindpark i Lappo klippte Stadsdirektören i Lappo stad tf. Ahti Latvala och Responsible Company Director på Allianz John Matthew bandet och förklarade vindparken invigd.

- Lappo stad har långsiktigt investerat i miljövänliga energilösningar och den här vindparken är en naturlig fortsättning på den utvecklingen. För de energieffektiva produktionslösningar som vi har i Lappo kan vi delvis tacka våra företag inom energibranschen. Här kan till exempel nämnas Södra Österbottens energibyrå Thermopolis Ab som även har främjat uppkomsten av den här vindparken, säger Ahti Latvala, tf. stadsdirektör i Lappo.

De sex vindkraftverken i Jouttikallio vindpark har en totalhöjd om 210 meter, vilket hör till de högsta som har byggts i Finland, skriver OX2.

- Teknikutvecklingen går väldigt snabbt inom vindkraft. När vindkraften kommersialiserades på tidigt 80-tal producerade ett normalstort vindkraftverk el till omkring 30 hushåll per år. Ett verk i den här parken producerar el till över 2 000 hushåll per år. Hela parken med sex verk producerar nära hälften av vad Lappo samhälle förbrukar, berättade OX2:s landschef Teemu Loikkanen.