Vestas levererar till Jamaica

Vestas har vunnit ett kontrakt med utvecklaren BMR Energy. Avtalet gäller 36 megawatt och omfattar 11 vindkraftturbiner.

Vestas V112-3,3 megawatts turbiner Vestas ska leverera vindkraftturbiner till ett vindkraftsprojekt i Jamaica som omfattar 36,3 megawatt. De turbiner som ska levereras är Vestas V112-3,3 megawatts turbiner, till Saint Elisabeth Parish, på den västra delen av ön.

Väntas bli den största utvecklingen i Jamaica Leveransen är planerad till tredje kvartalet 2015, med idriftsättningen förväntas under första kvartalet 2016. När det är klart, väntas projektet bli den största vindkraftutvecklingen i Jamaica.

Skapades för att utveckla energiprojekt Vestas har tidigare installerat samma turbiner på Petroleum Corporation, Jamaicas Wigtonprojekt på 18 megawatt, nära Manchester, Jamaica.

BMR Energy är ett dotterbolag till riskkapitalbolaget American Capital Energi and Infrastructure. Företaget skapades för att utveckla energiprojekt i Karibien och Centralamerika

Källa: www.windpowermonthly.com