Vindpark Andershaw når full drift

I South Lanarkshire, Skottland, har Statkraft startat igång full drift för vindparken Andershaw.

Byggstart av projektet på 36,3 megawatt startade sent 2015.

Parken består av 11 turbiner från Vestas typ V117.

Bland leverantörerna finns R J McLeod och Powersystems UK.