Vattenfall bygger Danmarks största vindpark

I norra Jylland i Danmark har Vattenfall köpt större delen av ett mindre samhälle för att bana väg för vindkraftparken Nørrekær Enge II, som ska bli landets största vindkraftpark.

I norra Jylland i Danmark har Vattenfall köpt ett mindre samhälle för att bygga sin vindkraftpark på 37 vindkraftverk, Nørrekær Enge II.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

De flesta husen i det lilla samhället Kølby på landsbygden i norra Jylland var svårsålda eller helt omöjliga att sälja när Vattenfall började intressera sig för området.

Erbjöd att köpa fastigheterna till marknadsvärde Istället för att diskutera med fastighetsägarna i Kølby för att få deras samtycke, beslutade sig Vattenfall för att erbjuda dem att köpa fastigheterna till marknadspris.

Mette Kjær Hulsrøj Korsager, Vattenfalls chef för landbaserad projektutveckling i Danmark, förklarar strategin.

– Genom att göra på detta vis löser vi problemet med osäljbara fastigheter i området. Det gör det också möjligt för oss att träffa avtal med lokala myndigheter, eftersom vår närvaro bidrar till utvecklingen av ett marginaliserat område, säger Mette Kjær Hulsrøj Korsager i ett pressmeddelande.

Vill förvärva 20 fastigheter Vattenfall planerar att förvärva 20 fastigheter i Kølby, men företaget har ingen avsikt att börja med jordbruksverksamhet.

– Husen kommer att rivas och marken kommer att säljas till lokala lantbrukare, säger Korsager i ett pressmeddelande.

Vattenfall har som målsättning att till 2018–2019 ha installerat 250 megawatt ny vindkraftkapacitet i Danmark. Enligt Korsager kommer strategin att köpa fastigheter att underlätta uppfyllandet av detta mål.

– Vi föredrar att etablera större projekt som Nørrekær Enge II. Genom att köpa fastigheterna behöver vi inte ta hänsyn till kritiska boende på platsen på samma sätt som tidigare, nämner Korsager i ett pressmeddelande.