Det går framåt för havsbaserade Norfolk Vanguard

1,8 gigawatt vindkraft håller på att byggas utanför Storbritanniens kust, i den norra halvan av East Anglias utvecklingszon, skriver Climate Action.

Den havsbaserade parken, Norfolk Vanguard, ska kunna försörja omkring 1,3 miljoner brittiska hushåll med el vid full drift.

Vattenfall har inlett en konsultation kring miljökonsekvensbedömningen, de har även inlett en samrådsprocess med cirka 30 000 hushåll i Norfolk.

Enligt bolaget ska boende inte påverkas av kabeln på 60 kilometer som ska installeras i anslutning till projektet, då den inte ska gå under de existerande husen.

Enligt Vattenfall ska projektet bestå av 90 till 257 turbiner.