Amazons första vindpark försörjer deras AWS system

Amazons första vindkraftpark kommer hjälpa till att försörja deras AWS datacenter från och med januari 2016. Företaget har signerat ett avtal gällande partnerskap med Pattern Energy.

Amazons första vindkraftspark kommer hjälpa till att försörja deras AWS datacenter med el från och med 2016. Företaget började jobba med flera teknikföretag förra året i samma veva som dem skulle börja arbeta med sitt AWS system (“Amazon Web Services) (AWS), där målet är att använda sig helt av förnybar energi.

Signerat avtal med Pattern Energy För att kunna använda sig helt av förnybar energi har Amazon bland annat signerat ett avtal med Pattern Energy Group, gällande ett partnerskap för att stödja konstruktionen av en 150 megawatts vindpark.

Försörja kring 46 000 hem Vindparken kommer att byggas på orten Benton i Indiana, och kommer att döpas till “Amazon Web Services Wind Farm” (Fowler Ridge).

Det finns planer på att börja generera cirka 500 000 megawattimmar redan i januari 2016. Amazon uppskattar att dess nya anläggning kommer att försörja cirka 46 000 bostäder per år.

Källa: www.venturebeat.com