Pattern förvärvar del av Meikle

Pattern Energy Group har nu slutfört förvärvet av 51 procent i vindparken Meikle Wind på 179 megawatt.

Köpeskillingen omfattar 550 miljoner kronor (68 miljoner dollar).

Public Sector Pension Investment Board förvärvade resterande 49 procent.