Tyskland: ökad vindkraft på kusten 2014

Tyskland dubblade sin vindkraftskapacitet på kusten under förra året. En ökning från 6 procent år 2000 till 30 procent 2014. Idag finns det över 20 000 vindkraftverk i landet.

Tyskland lyckades dubbla sin vindkraftskapacitet på kusten förra året. Deras sektor inom förnybar energi har ökat från 6,4 procent under 2000 till 30 procent under 2014. Landet planerar att fortsätta satsa och utöka sin vindkraftskapacitet.  

Det är för första gången som vind, sol och biogas står för en större andel av netto elproduktionen än brunkol.

Fler än 20 000 vindkraftverk Fler än 21 607 vindkraftverk finns i det tyska förbundsområdet och landet fortsätter att utveckla och utöka sin vindkraftsverksamhet. Vindkraftskapaciteten på kusten har mer än fördubblats under 2014, menar den tyska ingenjörsföreningen VDMA.

I april 2014 nådde vind- och solenergi en topp på 74 procent, medan vindkraft toppade i december 2014 med en kapacitet på 562 gigawattimmar.

En investering på 10 miljarder I slutet av 2015 ska Tyskland ha 3 gigawatt anslutet till nätet, en investering som ska motsvara 10 miljarder euro.

Vindkraft står idag för cirka 1 procent av Europas energi.

Källa: www.zmescience.com