Österrike dubblar sin kapacitet

Mellan år 2012 och 2014 har Österrike fördubblat sin kapacitet genom att installera 365 turbiner.

Österrike har dubblat sin kapacitet på tre år, alltså fördubblat sin installerade vindkraftskapacitet på 1,015 megawatt och 365 turbiner mellan 2012 och 2014, enligt den österrikiska vindkraftsassociation IG Windkraft.

Totalt 1016 vindkraftverk Totalt har Österrike 1016 vindkraftverk med en kapacitet på 2,095 megawatt. Kapaciteten kan generera omkring 4,5 terawattimmar per år, vilket ungefär motsvarar 7,2 procent av Österrikes elförbrukning.

Det som även har påverkat sektorn är en investering på 15300000000 euro under perioden 2012-2014, vilket är mer än i bil- eller livsmedelssektorerna.

Förra året installerades 144 vindkraftverk Förra året installerades 144 vindkraftverk på totalt 411 megawatt i Österrike, jämfört med 308 megawatt under 2013 och 296 megawatt under 2012.

År 2015 väntas 390megawatt av ny kapacitet att tas i drift, främst i Niederösterreich, förutspådde IG Windkraft.

Källa: www.windpowermonthly.com