Betong på taket testades i Österrike för energilagring

En vanlig vattenledning installerades inne i ett massivt betongtak. Foto:Vereinigung Österreichischer Zementindustrie.

Genom att pumpa energi i bestämda sektioner kan de olika elpriserna utnyttjas mer effektivt, vilket visar prov från den österrikiska cementföreningen.

Betong och annat tungt material kan med fördel utnyttjas för energilagring, visar ett experiment som utförs av den österrikiska cementindustrins förening, VÖZ, enligt danska tidningen Ingenjören.

Således kan varierande elpriser utnyttjas mycket mer effektivt, anser även Norska betongbyggnadsföreningen, som påpekar att olika kraftkällor som sol och vind kommer att öka i omfattning och ställa nya krav på nätet. Och för det sätt som värme kommer att lagras.

Att använda tungt material som termisk massa är inget nytt, och i många byggnader är det viktigt att dra nytta av energin. Den österrikiska cementföreningen ville emellertid testa aktiv användning av betong som termisk massa i ett nytt praktiskt experiment.

De byggde ett hus där en vanlig vattenledning installerades inne i ett massivt betongtak. På så sätt skulle uppvärmningen av rummen ske uppifrån, från taket. En del av experimentet gällde också hur komforten skulle bli i ett rum där värmen kom från ovan.

Betongen lagrade värmen från en värmepanna i upp till 140 timmar.

En vanlig värmepump med värmeslinga för vattenuppvärmning, och som styrdes så att pumpen startade när överskottsenergi var tillgänglig från en lokal vindkraftverk.

När vinden blåste upp värmdes betongbehållarna till 26 grader. Sedan beräknades det hur länge värmen kvarstod när det inte blåste. När innertemperaturen föll till under en viss nivå, var värmepumpen inställd på att arbeta som normalt. Byggnaden var välisolerad och klassificerad nästintill som passivhus.