Vestas levererar till Chile och Grekland

Danska Vestas ska nu leverera vindkraftsverk till Chile och Grekland.

Terna Energy, från Grekland, beställde ett värde av sammanlagt 73,2 megawatt. Kontraktet, som är för Agios Georgios vindkraftsverkspark, består av nio V90-3,0 megawatts turbiner och 14 V112-3,3 megawatts maskiner.

Turbinleveransen förväntas ske under det tredje kvartalet av 2015, med vindkraftverksparken planeras att vara fullt i drift under andra kvartalet av 2016.

Förutom leverans, installation och driftsättning av turbinerna, kommer Vestas att förse dem med ett Active Output Management 4000, ett avtal som sträcker sig över fem år.

Chile har beställt ett värde av sammanlagt 88 megawatt i vindkraftsverk från en onämnd kund. Det namnlösa projektet kommer att bestå av 44 V110-2,0 megawatts turbiner.

Vestas kommer också att leverera sin kund med sina Supervisory Control och Data Acquisition verktyg. Vindkraftverksparken beräknas vara klar under första kvartalet 2016.

Källa: www.ecoseed.org