Små och medelstora vindkraftverk ökar

Enligt Navigant Research ska små och medelstora vindkraftverk öka till mer än 3,2 gigawatt från 2014 till 2023.

Navigant Research har släppt en rapport där det framgår att små och medelstora vindkraftverk kommer att öka till mer än 3,2 gigawatt till år 2023. Rapporten analyserar den globala marknaden för små samt medelstora vindkraftverk, inkluderat förutsättningar, kapacitet och intäkter till 2023.

Ett växande återförsäljningsnät Marknaden för moderna SMWT:s (Small and Medium Windpower), har funnits i 30 år, även om tillväxten har varit knuten till statliga och federala incitament i Storbritannien, Italien och USA. Sektorn har nyligen mognat, menar Navigant Research, med allt fler tillverkare runt om i världen och växande återförsäljarnät, och en ökning som bygger på olika leasingmodeller som har möjliggjort den distribuerade solcellsmarknaden snabba expandering i USA.

– De övergripande utsikterna för små och medelstora vindkraftsverk i respektive land kommer att bestämmas av om industrin kan minska kostnaderna och överleva utanför statliga subventioner, säger Dexter Gauntlett, senior analytiker på Navigant Research. Medan jordbruket fortfarande har den primära kundtypen för små och medelstora vindkraftverk, har flera leverantörer nått framgång i minskningen av användandet av diesel på avlägsna platser, ibland i kombination med solcellssystem som en del av ett mikronät.

Storbritannien ledande Den ledande marknaden för små och medelstora vindkraftverk, enligt rapporten, är i Storbritannien, där inmatningstariffpolitiken har bidragit till att skapa en ökning under de senaste tre åren. Den amerikanska marknaden kämpar fortfarande på grund av minskade statliga incitament och konkurrens från solcellssystem som dramatiskt har minskat i pris.

Rapporten analyserar den globala marknaden för SMWT:s där små samt medelstora vindkraftverk definieras som mindre än 500 kilowatts kapacitet. Studien ger en analys av frågorna kring marknadsaktörer inklusive tillväxtfaktorer och utmaningar i genomförande av små samt medelstora vindkraftverk.

Källa: www.businesswire.com