Tysk vindkraftspark på 295 megawatt klar

De 48 vindkraftsverken är nu fullt installerade i vindkraftsparken Nordsee Ost i Tyskland, och redo för att bli uppkopplade.  

 Vi kunde framgångsrikt genomföra turbininstallation över jul efter bara sju månader, säger projektdirektörMarcel Sunier i ett uttalande. All vår uppmärksamhet är nu fokuserad på idrifttagning.

Vindkraftsparken Nordsee Ost ger en toppkapacitet på 295 megawatt, som ska vara tillräckligt för attuppfylla de årliga el-kraven för 300 000 tyska hushåll.Marcel Sunier förklarade att nästa fas är att ansluta varje vindkraftsenhet till elnätet en efter en för att se tillatt vindkraftsparken är redo för full skala.

 De första vindkraftverken har vi inlett i provdrift under de senaste dagarna och de har redan matat in grön el i elnätet, säger projektdirektören.

Den tyska föreningen för energi och vatten anser att förnybar energi tillhandahåller 27,3 procent av den inhemska elförbrukningen under 2014, vilket går upp till cirka 3 procent jämfört med föregående år.

Nordsee Ost är tänkt att anslutas till fullo till det tyska energinätet i början 2015.

 

 

Källa: www.upi.com