Nordex levererar till Irland

Nordex levererar en beställning på 65 megawatt till Irland. Beställningen kommer från Green Energy Supply, och ska användas till Knockduff, ett vindkraftprojekt i Cork län i sydvästra Irland. Projektet är tänkt att ytterligare stärka den irländska ställningen på vindkraftsmarknaden.

Nordex kommer att leverera 26 av sina N90 / 2500 maskiner till vindparken, och de är tänkta att tas i drift i augusti 2015. Avtalet gäller även ett serviceavtal för minst 15 år.

Nordex har installerat totalt 204 vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på över 500 megawatt i Irland. Med Knockduff projektet kommer bolaget att ha en andel på omkring 25 procent av marknaden.

Källa: www.rechargenews.com