Vindpark i Centralamerika får 300 miljoner

Den största vindkraftsparken i Centralamerika får nu 300 miljoner dollar från International Finance Corporation (IFC).

Den största vindkraftsparken i Centralamerika får nu 300 miljoner dollar från IFC. Vindkraftsparken är kapabel till att generera fem procent av Panamas energibehov, och får då ett lån från IFC för att kunna fortsätta med detta.

En övergång till en renare energianvändning Lånet är tänkt att användas till finansieringsfas två och tre på InterEnergy Holdings Penonome vindkraftspark, 150 kilometer från Panama city.

– Projektet är i linje med IFC: s strategi för att stödja initiativ som hjälper centralamerikanska länders övergång till en renare och effektivare energianvändning, sa Gabriel Goldschmidt, IFC: s chef för infrastruktur i Latinamerika och Västindien, i ett uttalande.

Fas två och tre av projektet, med en installerad effekt på 215 megawatt, förvärvades i april från fåmansföretaget Interenergy, som äger energiproduktionsanläggningar i Latinamerika och Karibien. Kraftverket kommer att slippa cirka 400 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar att ta bort 84 000 bilar från vägen.

Källa: www.bloomberg.com