Eon får första el från vindpark

Eon erhåller sin första el från sin vindpark i England, som omfattar 219 megawatt. Planen är att hela vindkraftsparken ska vara klar till mitten av sommaren 2015.

58 av Vestas 3 megawatts turbiner har redan blivit installerade, med 15 stycken kvar.

Miljardprojektet har inte varit lätt att komma i gång med, enligt företaget själva. Både dåligt väder och på grund av stora strukturer har skapat svårigheter under processens gång.

När den är färdig ska den havsbaserade vindkraftsparken kunna generera tillräckligt med el för att täcka de årliga elbehoven för 170 000 hushåll.

Källa: www.renewables.seenews.com