Vortex energy bygger vindpark i Polen

Vortex energi bygger en 42 megawatts vindpark i Polen. Inom en tidsram på tre månader har bygget tagit fart och gjort plats för 21 vindkraftsverk.

Vortex energi bygger en 42 megawatts vindpark i Polen, som omfattar 21 vindkraftsverk. Inom en period på tre månader byggde bolaget tillfartsvägarna för Radziejów vindkraftpark, la ut kablarna och hällde grunden till 21 vindkraftverk.

Vortex energi från Tyskland är huvudentreprenör för Radziejów vindpark. – Vi är glada att vi kunde avsluta arbetet snabbt och i tid innan vintern, säger Till Jeske, vd för Vortex energigrupp. Företagets nästa steg blir att bygga en ny transformatorstation, så att vindkraften kan matas in i distributionsnätet, samt att samordna installationen av 2 megawatts Vestas V90-turbiner.

I drift i början 2015 Vindkraftsparken beräknas vara i drift i början av 2015. Investeraren för projektet är det italienska energibolaget ERG Renew. Vortex energi kommer att ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning. Tjänsteleverantören räknar med en årlig avkastning på 130 000 megawattimmar, vilket är tillräckligt för att försörja ett energibehov för 32 000.

Källa: www.sunwindenergy.com