Turkiets största vindkraftspark

Turkiets största vindkraftspark kommer hamna i Istanbul i Çatalca distriktet. Det är tänkt att möta en efterfrågan på el för 280 000 bostäder.

Turkiets största vindkraftspark kommer hamna i Istanbul. Det är tänkt att den nya vindparken ska möta en efterfrågan som omfattar en elproduktion för 280 000 bostäder. Vindkraftsparken ska producera 770 800 000 kilowattstimmar årligen, med hjälp av 88 vindkraftsverk. 64 vindkraftverk är kapabla att producera 2 megawatt, medan resten (24 stycken) är kapabla att producera 3 megawatt.

Budget på nästan en halv miljard Den budget som krävs för grundandet av vindkraftverket beräknas omfatta cirka 558 245 400 dollar. Det kommer anställas 30 personer för projektet för förberedning och anläggningsarbeten, samt 15 till för driften av anläggningen.

Vindkraftverken som ska installeras i anläggningen kommer att importeras, och 100 meter långa och 3 meter djupa gropar kommer att grävas för turbinerna. Efter arbetet med stål och betong är slutfört, kommer turbinerna att uppföras av kranar.

Källa: Dailysabah.com