Vindpark i Nordsjön

Englands regering har nu godkänt bygget av en 1,2 gigawatts vindpark utanför kusten – Hornsea Project One, i Nordsjön. Vindparken kommer bli en av de första satsningarna på en 4 gigawatts vindparkszon, Hornsea-2.

Bygget av vindparken Hornsea Project One på 1,2 gigawatt är nu godkänd av Englands regering. Vindparken är tänkt att vara den första delen av en 4 gigawatts vindparkszon, Hornsea-2.

Projektet är tänkt att börja 2020 och planeras att kunna försörja ungefär 800 000 hem i England. Idén utvecklas av ett konsortium, SmartWind, med bland annat Mainstream Renewable Power, Siemens Financial Services, och DONG Energy.

Området Hornsea tros kunna ha potential att möta ett behov av 4 procent av hela elanvändningen i England.

Källa: Cleantechnica.com