Osäkert kring vindkraft öster om Alberga

Scanergy wind, ett svenskt dotterbolag till det norska vindkraftsföretaget Scanenergy AS, har genom Duvhällen Vindpark AB lämnat in en ansökan om att bygga tio 210 meter höga vindkraftverk öster om Alberga.

Ansökan bereds av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Uppsala. Beslut väntas till sommaren, skriver Eskilstuna-Kuriren. I förslaget till yttrande som tjänstemännen på kommunledningskontoret i Eskilstuna tagit fram finns inga tydliga besked. Dock nämns att området kan vara lämpligt för prövning av vindkraft. Placeringen är mer problematisk, där understryks vikten av skyddsavstånd till de närmaste fastigheterna samt hänsyn till bulleraspekten.

– Det är inte kommunen som avgör om det blir en etablering, vår roll är att yttra oss. Vi tar inte ställning för eller emot. Vi säger varken ja eller nej, vi redogör bara för- och nackdelar, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) till Eskilstuna-Kuriren.

– Däremot säger vi inte heller ja och hurrar. Men vi kan inte diktera villkor för en privat markägares önskemål. Om denne vill bygga vindkraft ska det prövas av domstolen (Miljö­prövningsdelegationen reds anm) som är den som äger beslutet, säger Jimmy Jansson (S) till Eskilstuna-Kuriren.