Rotorbladsmarknaden värd 17 miljarder till 2019

Den globala vindturbinsmarknaden värderades till 9 998,9 miljoner år 2013, 10 914 miljoner 2014 och beräknas vara värd 16 982 miljoner till år 2019.

Vindturbinsmarknaden drivs av politiskt stöd från regeringar samt minskade kostnader för vindkraft, uppger PR Newswire. Regeringar världen över har tryckt på för att få in mer förnybar energi i deras energianvändning, ett tillvägagångssätt som påverkar och driver många nya vindkraftsprojekt, som i sin tur genererar en efterfrågan för vindkraftsrotorblad.

Rapporten siffrorna baseras på är: "Wind Turbine Rotor Blade Market by Material (Glass Fiber, Carbon Fiber), by Blade Size (<27 Meter, 27-37 Meter, 38-50 Meter, and >50 Meter) and Geography -Global Trends and Forecasts to 2019", av MarketsandMarkets.

Sjunkande kostnader påverkar Den sjunkande kostnaden per kilowattimmar för att generera kraft från vinden gör den till det mest attraktiva alternativet för förnybar energi. Emellertid kan höga kapitalkostnader för sådana projekt fungera som en begränsning för marknaden, tillsammans med användning av dyra råmaterial som krävs för tillverkning av större blad. Framtida tillväxtprognoser för energisektorn inom vindkraft ska vara lovande, vilket i sin tur skapar en lovande marknad för rotorblad.

Kolfiberanvändning i bladtillverkning ökar De bladstorlekar som rapporten tar upp ligger i intervallet från mindre än 27 meter till 50 meter och uppåt. År 2013 var Asien-Stillahavsområdet den största marknaden för vindkraftsverksrotorblad och stod för en marknadsandel på 54,13 procent. Att använda kolfiber i bladtillverkning växer, då bladen i sig blir större.  

Vindkraftsverksrotorbladmarknaden väntas växa med en årlig tillväxt på 9,2 procent mellan 2014 och 2019 med en ökad efterfrågan i Asien-Stillahavsområdet. Det är den ökade efterfråga på vinkraftsmarknaden som är den starkaste drivkraften för tillväxten på marknaden.