Vindpark i Bräcke gav många jobb

Ny studie visar att bygget av vindparken Mörttjärnberget i Bräcke kommun gav många regionala jobb. 44 procent av arbetskraften kommer från regionen.

En studie gjord av Christer Andersson på uppdrag av Nätverket för vindbruk visar att byggandet av en vindpark i Bräcke kommun skapade flera jobbtillfällen. – Motsvarande 153 årsanställningar har utförts av företag från Jämtlands och Västernorrland län, säger Christer Andersson.

Detta framgår av ett pressmeddelande från Energimyndigheten.

Baseras på nedlagd arbetstid Tidigare studier av vindkraft angående arbetskraft har gjorts och då baserats på prognoser och beräkningsmodeller. Den nyaste studien baseras på beräkningar av nedlagd arbetstid i olika faser. Statkraft SCA Vind AB, ägare av parken, och Siemens som levererat turbinerna har tillsammans hjälp till med underlag för fallstudien.

– Nu när parken med sina 37 vindkraftverk är igång kommer ytterligare 14 regionala jobb för drift och underhåll att finnas varje år under de 20 år som vindkraftverken ska producera förnybar el, säger Christer Andersson.

Leda till ett regionalt planeringsverktyg Syftet med fallstudien är att det ska leda till ett regionalt planeringsverktyg, som kommuner myndigheter och regionalt näringsliv kan ta del av. Det kan ta 5-7 år från idé till färdig park, vilket ger utrymme för förberedelser. En vindkraftsinvestering kan ge tillskott till den regionala ekonomin, och så var fallet med ekonomin i en glesbygdskommun i Norrlands inland.

– Besöks- och servicenäringen kan räkna in 35 000 gästnätter i närområdet från inpendlande arbetskraft från andra regioner och utlandet. Enligt officiell statistik spenderar dessa boende, 69 miljoner kronor på varor och tjänster. Det är ett ytterligare plusvärde, säger Christer Andersson.