Vestas betalar 5 miljoner

Vestas blev anklagade för att ha gett missvisande information till onämnd kund angående intäkter och vinst. Förlikningen omfattade 5 miljoner dollar.

Fallet, som lämnades in mot Vestas amerikanska dotterbolag och vissa styrelseledamöter under 2011, innehöll anklagelser om falska finansiella rapporteringar mellan oktober 2009 och oktober 2010. Vestas gick med på att betala 5 miljoner dollar till kärande. Tingsrätten Portland Division godkände summan och beslutet kommer finaliseras om 30 dagar, såvida ingen överklagar.

Ändring av redovisnigar I slutet av 2010 ändrade företaget sina redovisningsrutiner, och kärandena i målet hävdade att förändringarna gömde delar av bolagets dåliga resultat - något som sägs ha påverkat Vestas aktiekurs.

Vestas förnekar anklagelserna och sade att det hade förlikat med käranden "i syfte att avsluta vidare kostnader, bördor och osäkerheter förknippade med fortsatta tvister". Bolagets försäkringsgivare betalar hela summan, vilket också kommer att omfatta de styrelseledamöter som nämndes i stämningsansökan.

Källa: Windpowermonthly.com