Nordex tar Turkisk order

Nordex tar Turkisk order på 45 megawatt från det turkiska byggföretaget Adali Holding. Avtalet gäller 15 N117/3000 turbiner som ska installeras på Kiyikoy, nära Tekirdag i nordvästra Turkiet.

Avtalet gäller även ett 10-års kontrakt av drift och underhåll.

Tillverkaren nämnde att operatören kommer att ha rätt att kräva en högre inmatningstariff, eftersom bladen och tornen kommer att produceras i Turkiet.

Adali är ett turkiskt konglomerat som huvudsakligen är verksamt inom byggande. Det håller för närvarande på med vattenkraft och geotermiska kraftverk, och har tillstånd att bygga 150 megawatts vindprojekt.

Under årets gång har Nordex vunnit kontrakt för att totalt leverera 215 megawatt till olika projekt i Turkiet.

Källa: Windpowermonthly.com