Vindpark med etthundra turbiner klar

På Headwaters vindpark i Randolph County har man precis installerat det 100:e vindkraftsverket. Vindkraftparken, som ägs av EDP Renewables Nordamerika i Houston, Texas, gränsar till US 27, US 36, Indiana 1 och Indiana 32.

Ross Combs, Mike Sullivan och Colin Smythe var projektledare tillsammans med erektionsintendenter Doug Stoehr och Joe Aiken. Ross Combs nämnde att arbetet med projektet inleddes för ett år sedan i december på mark hyrd från cirka 200 Randolph County fastighetsägare. Konstruktion avbröts för vintermånaderna och besättningen var tillbaka i april.

Projektet kostade 400 miljoner dollar Leveranser av turbinerna började 1 juli och avslutades den sista veckan i november. Vindparkens komponenter levererades med järnväg till ett tillfälligt nav i Connersville och sedan med lastbil till byggarbetsplatser.Mer än drygt 48 kilometer av grusvägar byggdes mitt majs- och sojafält för att ge tillgång till varje turbin. EDP Renewables byggde också en elektrisk transformatorstation på Randolph County Roads 300 West och 700 South och öppnade ett underhållsnav i Winchester.

Projektet kostade 400 miljoner dollar, och kommer ha en kapacitet på 200 megawatt. En kapacitet som kommer kunna täcka mer än 51 000 hem i Indiana. Turbinerna (V110) som används kommer från Vestas.

Börja leverera ström från den 31 december

Turbinerna fungerar genom att fånga den kinetiska energin hos vinden och omvandla den till elektricitet. Elen levereras till nätet genom en sammankoppling med en 345 kilovolts kraftledning som ägs och drivs av American Electric Power. Kraften genereras av vindkraftsparken och kommer att distribueras av AEP dotterbolag Indiana Michigan Ström.

Turbinerna förväntas leverera ström från den 31 december.

Källa: TheElkhartTruth.com