Hårdare motstånd från Sameby

Marianne Persson från Jiingevaerie sameby i Jämtland, anser att Jiingevaerie är den plats som har mest vindkraftverk på sina marker. De har blivit tvungna att lägga om sin renskötsel och utfodra mer då renarna inte stannar och betar som förr efter att vindkraftverken byggdes.

Samebyn har drivit upp mål till Högsta Domstolen för att försöka riva upp de vindkraftstillstånd som finns. Tillståndet revs inte upp helt som önskat, men en av de planerade parkerna fick minska på sitt område.

Det finns omfattande planer för vindkraftsverk i Västerbotten. Vilhelmina Norra sameby accepterade vindkraftsparken Stor- Rotliden utanför Fredrika, men störningarna efter att parken har satts i drift verkar vara större än väntat och ger andra reaktioner.

Det visar sig att renarna undviker vindkraftsverken, och större motstånd väntas från rennäringen i fortsättningen.

Källa: Sveriges Radio