Vindkraftverk liten inverkan på fastighetsvärde

Studier visar att vindkraftverk inte har en sådan stor påverkan på fastighetsvärdet av fastigheter i närheten, med undantag för isolerade fastigheter. Men samtidigt finns studier som påvisar motsatsen, uppger CBC news.

En studie publicerad i Canadian Journal of Agricultural Economics, gjord av universitetet i Guelph, visar att vindkaftverk generellt inte har någon påverkan på fastighetsvärdet. Studien fokuserar på området Ontario's Melancthon församling, hem till några av landets äldsta och största vindparker.

Förvånande enligt författarnaEnligt författarna, Richard Vyn och Ryan McCullough. är det förvånande att effekten inte är så stor, då de protester som uppstod vid uppförandet av turbinerna var större. De menar även att resultaten inte bekräftar de farhågor som invånarna haft kring eventuella negativa effekter av turbiner på fastighetsvärden.

I studien, gjord av universitetet i Guelph, analyserades 7 000 hem- och gårdsförsäljningar mellan åren 2002-2010 i Melancthons församling. Mellan 2005 och 2008 sattes 133 turbiner upp. Mellan åren såldes mer än 1 000 hem och gårdar, fler än en gång. Men motsättningar finns.

Siffror som inte kommer medSiffror på de hem som inte såldes i närheten visas inte i studien, och samtidigt finns det studier som påvisar att vindkraftverk har en påverkan på försäljningar.

Dave Launchbury, säljare av fastigheter, menar att fastigheter sålda i närheten av vindkraftverk minskar i värde med minst 10 procent. Det är uppfattningen om vindkraftverkens påverkan som är anledningen till sänkta priser, visar en studie från universitetet i västra Ontario.  

Richard Vyn är intresserad av att driva forskningen vidare till andra områden och jämföra siffrorna, eftersom kritiken mot vindkraftverk blir starkare, säger han i en intervju till CBC news.