Nej till vindkraft i Östhammar

I ett yttrande säger försvarsmakten nej till vissa delar av den planerade vindkraftsutbyggnaden i Berkinge, uppger Sveriges Radio. Anledningen till beslutet är, enligt, försvarsmaktens analys, att vindkraftsverken skulle störa tekniska system.

Vindkraftsutbyggnaden skulle omfatta 19 vindkraftverk i Berkinge, Östhammars kommun.

Enligt försvarsmaktens tekniska analys skulle vindkraftverk i det området störa olika tekniska system som skulle innebära, det försvaret kallar, ”påtaglig skada på riksintresset”.