Otydliga regler försvårar vindkraftsbygge

Nordanvind AB ordnar samt projekterar tillstånd för vindkraft som de sedan säljer vidare. Men otydliga regler gör det nu svårare för vindkraftsföretagare att samordna sina projekt.

Intresset är stort för vindkraftverk, men vägen dit är lång och försvåras av otydliga regler. Vid årsskiftet väntas tydligare regler för kommuner som godkänner projekt kring vad deras beslut grundas på, uppger Sveriges Radio.

– Hela processen har blivit väldigt kostsam, säger vindkraftföretagaren Hans-Erik Flodin som bland annat verkar i Västernorrland. Vindkraftsprojekten ökar i många län, Västernorrland är ett av dem.

Ändring i miljöbalken En ändring gjordes fem år sedan, i miljöbalken, för att effektivisera tillståndsprocessen. Kommuner måste sedan dess ge ett godkännande till planerade etableringar. Sedan ändringarna gick igenom har det funnits otydlighet om vad kommunerna ska grunda sina beslut på. Det betyder också en osäkerhet för vindkraftsföretagen då de under processen kan få ett nej.

Kritik har riktas mot den intensiva byggperioden och hur den påverkar miljön där bygget tar plats. Boende har rätt att överklaga och protestera. – Det är katten på råttan och råttan på repet. Därför kommer inte vindkraften upp snabbare, säger Hans-Erik Flodin.

Vägledning framtagen Energimyndigheten har gjort handläggningen effektivare genom att tillförse en vägledning om hur Sveriges kommuner ska besluta. – Mycket har varit oklart och det finns inga beslutskriterier. Det har inneburit kommunerna tolkat olika, säger Maria Stenkvist, handläggare på energimyndighetens vindenhet. Runt årsskiftet väntas ett tydliggörande kring de regler som finns. Men Tomas Hallberg, projektledare på Svensk Vindenergi anser inte att det räcker. – Idag finns en rättsosäkerhet.